Skolepenge og elevstøtte


All inclusive
Hos os er skolepengene ”all inclusive”, dvs. der kommer ingen ekstra regning til skoletrøje, rejser og materialer, dog forventer vi at man har en højskolesangbog (kan købes på skolen).

Alle elever modtager elevstøtte fra staten. Skolen udleverer ansøgningsskemaet.

Skolepengene og egenbetalingen af opholdet kan du beregne Efterskole.dk

Depositum
Der opkræves et depositum på i alt 3.000 kr., som opkræves i 2 rater.

Ved indmeldelsen betales 1. rate på 1.000 kr.
I august året før skolestart betales 2. rate på 2.000 kr.
Efter skoleårets gennemførelse tilbagebetales depositummet.

Individuel elevstøtte
I har mulighed for at søge om individuel elevstøtte, hvis særlige forhold gør sig gældende. Tildeling af støtten er baseret på en konkret, individuel vurdering, fx:

  • Hvis familien har mere end 1 barn på efterskole i samme skoleår
  • Hvis man er eneforsørger med særlige forhold, og med en indkomst der giver maksimum støtte, og der ikke er anden supplerende støtte fra elevens hjemkommune
  • Hvis man er elev fra udlandet, fx Skandinavien eller Sydslesvig
  • Hvis man får væsentlige ændrede indkomstforhold i forhold til beregningsåret, bevilges ekstra støtte i forhold til den nye økonomiske situation
  • Hvis den ene forældre kommer på dagpenge/kontanthjælp forud for skolestart, eller i løbet skoleåret.

Støtten bevilges efter skøn, og uddeles til gennemførte uger.

Kontakt evt. skolens kontor, hvis I ønsker at høre mere om jeres muligheder for at få tildelt individuel støtte. Ansøgningsskema kan hentes her.

Øvrige støttemuligheder:
Elever der bor i Sønderjylland har mulighed for at søge støtte gennem Sønderjysk Skoleforening