Officielt

 

Bestyrelsen

Skolens bestyrelse består af 5 medlemmer:

Peter Møller (formand) tlf. 40 17 70 48

Johan Helms (næstformand)

Lene Kofod Andreasen

Hans Peder Hansen

Michael Bak

Suppleant: Olaf Kluge

Vedtægter

Skolens vedtægter: Vedtaegter2007

Indholdsplan

Indholdsplan: Indholdsplan 2017/18

Kursusplan

Se vores årsplan her:   Årsplan_18-19

Efter Skanderup

Under henvisning til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov af 18.5.2005) og for at kunne se nøgletal for vore tidligere elevers videre gang gennem uddannelsessystemet, skal vi henvise til følgende: Overgang til uddannelseKarakterfordeling, Karaktergennemsnit

Selvevaluering

Se vores seneste selvevaluering her: Selvevaluering_skanderup_2016

Evaluering og opfølgningsplan

Der er i foråret 2018 afsat tid til at Pædagogisk Udvalg udarbejder en evaluering af Skanderup Efterskoles samlede undervisning samt efterfølgende udarbejde en opfølgningsplan.

Undervisningsmiljøvurdering

Se vores seneste undervisningsmiljøvurdering her: Undervisningsmiljøvurdering

Politik om sociale klausuler

Kan hentes her: Politik_sociale_klausuler

Persondata

Inklusion på Skanderup Efterskole

Læs om vores inklusionsbeskrivelse her.

Eksempel på inklusionsplan.