Værdierne

 

I skolens vedtægter står vores værdigrundlag beskrevet som følger:

  • Skanderup Efterskole bygger på Grundtvigs menneskesyn.
  • Vi opbygger et forpligtende fællesskab med vægt på respekt og ansvar for medmennesket.
  • I samarbejde med eleven søger vi at udvikle den enkeltes evner og kunnen – for derved at styrke personligt selvværd og livsduelighed.
  • Vi prioriterer udvikling og mobilitet, så vi med skolens traditionelle ståsted som udgangspunkt til stadighed kan honorere tidens krav.

Nøgleord til beskrivelse af det vi forstår ved Grundtvigs menneskesyn:

  • Den lige værdighed og gensidige respekt mellem mennesker.
  • Opdragelse til demokrati, frihed og ansvar
  • Næstekærlighed og tillid
  • Tryghed, trivsel og livsglæde