Prøvefag – 10. kl.

 

Vi gør meget ud af den boglige undervisning, og du kan aflægge FS10 prøver i alle boglige fag. Dog undtaget fysik, hvor vi har udviklet vores egen interne evaluering.

De obligatoriske fag er: dansk, matematik, engelsk

Du kan som boglige tilvalgsfag desuden vælge: tysk, fysik og fransk (hvis du har haft fransk i mindst et år).

I fysik er undervisningen lagt ind i et særligt forløb “gymnasieforberedende fysik“.
Forløbet slutter med en intern evaluering og en årsopgave.
Der vurderes løbende i faglighed og engagement og der afsluttes med en årsopgave.
Eleven får en 2-delt udtalelse og karakter, en for hele året og en for årsopgaven.
Det er altså ikke muligt at tage en FS10 prøve i fysik på Skanderup Efterskole.

I matematik, engelsk og tysk er undervisningen delt i niveauer, så du får en undervisning som passer til dig. De høje niveauer er gymnasieforberedende.

Læs mere om hvorfor vi synes, at niveaudeling er godt for vores elever på siden om niveaudeling og faglighed.

Du skal også have:

  • Morgenhår
  • Fortælletime/sang