Prøvefag – 9. kl.

 

Vi gør meget ud af den boglige undervisning, og du kan aflægge folkeskolens afgangsprøver i alle boglige fag.

De obligatoriske fag er: danskengelsktysk, matematiknaturfag, kulturfag og idræt

Vi tilbyder ikke fransk

I matematik, engelsk og tysk er undervisningen delt i niveauer, så du får en undervisning som passer til dig. De høje niveauer er gymnasieforberedende.

Læs mere om hvorfor vi synes, at niveaudeling er godt for vores elever på siden om niveaudeling og faglighed

Udover de boglige fag, skal du også have:

  • Morgenhår (fælles motion og træning)
  • Fortælletime/sang