Corona

Information om beredskab i forbindelse med Coronavirus

Læs mere her:

Coronavirus

På denne side finder du informationer omkring Skanderup Efterskoles håndtering af Coronavirus (COVID-19)

Aktuelt – 24. marts. kl. 09.45

  • Skolen er lukket for fremmøde, og status er pt. at online-undervisningen fortsætter frem til og med mandag den 13. april.
    Alle elever skal holde sig orienteret via Viggo, hvor lærerne giver instrukser i, hvordan undervisningen gennemføres.
  • Der er deltagelsespligt til undervisningen – også online.
  • Der er nu meldinger om omkring fem (formodet) smittede blandt elever eller deres pårørende – pt ingen der er alvorligt syge, testet positiv eller indlagt.
  • Alle arrangementer på skolen frem til 13. april er selvsagt aflyst. Arrangementer efter 13. april vurderes løbende.
  • Alle henvendelser til skolen angående Coronavirus rettes til Rune Peitersen – 3134 1045 – forstander@skanderupefterskole.dk

Vi står i en helt særlig situation, som er uvant for både eleverne og for skolens personale. Det er vigtigt, at alle tager ansvar og hjælper hinanden med at få undervisningen til at fungere bedst muligt.
Ud fra de tilbagemeldinger, vi får, så er arbejdet og den nødvendige omstilling godt i gang. Det er vi rigtig glade for!

Generelt beredskab

På Skanderup Efterskole følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Disse overvåges nøje og løbende. Vi tager situationen alvorligt men opfordrer også til besindighed og fornuftig opførsel. Lige nu handler det om at forhindre smittespredning.

Informationer


I tilfælde af smitte eller karantæne


Får du konstateret smitte, eller kommer du i karantæne af myndighederne bedes du omgående orientere Rune Peitersen og i øvrigt følge myndighedernes anvisninger nøje.

Seneste anbefaling er, at man, for at forebygge smittespredning, bør blive hjemme i to uger, hvis man efter den 2. marts 2020 kommer hjem fra et af de, iflg. Udenrigsministeriet, særlige risikoområder. Er du rask og skal i karantæne, skal du tage kontakt til Rune Peitersen og aftale nærmere om, hvordan du kan arbejde eller studere hjemmefra.

Er du syg, skal du kontakte din læge telefonisk og følge dennes anvisninger.

Rejseaktivitet herunder studieture


Vi vurderer løbende al rejseaktivitet fra skolens side, og orienterer om eventuelle ændringer via intranettet.

Vi følger i øvrigt Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Forebyg smitte


Sundhedsstyrelsen har klare anbefalinger i forhold til at forebygge smitte.

Vask hænder tit og grundigt. Brug håndsprit, hvis du ikke er i nærheden af vand og sæbe.
Dæk mund og næse, når du hoster eller nyser. Brug et engangslommetørklæde eller dit ærme i stedet for din hånd.

På efterskolen er der fast opstillet håndsprit ved toiletter, fællesarealer og kantiner. Der opfordres til at disse benyttes løbende dagen igennem.

Hold dig løbende opdateret


Vi opfordrer alle elever, forældre og ansatte til, at man holder sig orienteret på den officelle hjemmeside www.coronasmitte.dk eller på Efterskolerne.dk

Ved nyt om situationen opdateres denne hjemmeside, og skolen holder elever, forældre og medarbejdere orienteret via Viggo og fællesbeskeder.

Ofte stillede spørgsmål


Kommer vi til Frankrig på lejrskole?


24.03.20: Nej, det står nu klart, at vi desværre ikke kommer til Frankrig som planlagt d. 23. april.

Hvem bestemmer om lejrskolen gennemføres?


09.03.20: Det gør skolens ledelse sammen med skolens formand. Anbefalingerne fra myndighederne vil blive fulgt, og det betyder, at rejser til destinationer, hvor udenrigsministeriet fraråder danskere at tage til, ikke gennemføres.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan ses her.

Gennemføres EfterskoleCampen i påsken?


24.03.20: Nej, det står nu klart, at EfterskoleCampen desværre ikke kan gennemføres som planlagt.
Vi giver de tilmeldte direkte besked.

Gennemfører skolen kommende elevers aften 1. april?


12.03.20: Nej, arrangementet er desværre udskudt.
Årg. 20/21 har fået direkte besked.

Jeg er elev på skolen og har glemt noget vigtigt på mit værelse. Må jeg komme og hente det?


12.03.20: Ja, det må du gerne. Du skal kontakte Rune via Viggo og aftale et tidspunkt.

Afholder skolen generalforsamling d. 26. marts?


12.03.20: Nej, generalforsamlingen udskydes. Tilmeldte deltager får direkte besked på mail.
Når der er overblik over ny dato udsendes ny indkaldelse pr brev.

Jeg er elev på skolen - hvad med min undervisning?


24.03.20: Skolen har udsendt nødskema for de første to uger. Torsdag d. 26. marts udsendes skemaer for de næste to uger. Det vil være en plan over faglige aktiviteter, opgaver og afleveringer tilrettelagt af de respektive faglærere.
Du har undervisnings- og deltagelsespligt. Det vil sige, at du skal logge ind på Viggo/Google Meet på bestemte tidspunkter og deltage i den undervisning/aktivitet der måtte foregå.
Du har også pligt til at aflevere de opgaver der er sat til aflevering på bestemte tidspunkter, da disse er en del af din "fremmøde statistik".


Skal jeg som forælder betale skolepenge, selvom eleverne er hjemme i de næste uger?


24.03.20: Ja, forældrebetaling fortsætter som normalt, indtil der eventuelt kommer en anden udmelding.
Vi har besluttet, at vi, når krisen er overstået, vil kompensere forældrene for kostbetalingen (ca 200,- pr uge). Nærmere udregning og modregning udsendes "på den anden side" af den igangværende krise.

Skolen følger anbefalinger fra Efterskolerne og Ministeriet

Jeg er forælder på skolen og har pga krisen oplevet et markant fald i indtægt. Kan skolen hjælpe i forhold til betalingen for opholdet


24.03.20: Ja, Vi kan formegentligt godt hjælpe. Kontakt kontoret hurtigst muligt, så kigger vi på det.

Kontakt Skanderup Efterskole

Vil du vide mere om Skanderup Efterskole så tag  kontakt på


eller mail

Du kan ikke melde dig ind på skolen før du har været på besøg. Så start med at booke et besøg på skolen.

BOOK ET BESØG