Generalforsamling

11. april 2024 kl. 18.30

Skanderup, d. 26. marts 2024

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 11. april 2024, kl. 18.30

på Skanderup Efterskole.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent:
 2. Der aflægges beretning fra bestyrelse, forstander og elever fra det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
  Anne Mandrup (modtager genvalg)
  Peter Bjørnshauge Jensen (modtager genvalg)
 5. Valg af suppleanter:
  Karen Rønn Hansen (modtager genvalg)
  Bente Quist Voorma (modtager genvalg)
 6. Valg af revisorer og suppleant:
  Peter Andresen (modtager genvalg)
  Lasse Hauge (suppleant)
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår justering af skolens vedtægter, så de følger standardvedtægterne fra ministeriet. Se ændringsforslaget her .Download
 9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 5 dage før.

 Til selve generalforsamlingen er tilmelding ikke nødvendig.

Efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Ægtefæller, der evt. ikke er medlemmer af skolekredsen, er meget velkomne.

Tilmelding til spisning skal meddeles kontoret senest den 5. april 2024.

Hvis der er kosthensyn bedes I meddele det ved tilmeldingen.

Bestyrelsen

Kontakt Skanderup Efterskole

Vil du vide mere om Skanderup Efterskole så tag  kontakt på


eller mail

Du kan ikke melde dig ind på skolen før du har været på besøg. Så start med at booke et besøg på skolen.

BOOK ET BESØG