Bestyrelsen

Bestyrelsen
Skolens bestyrelse består af 5 medlemmer:

Peter Møller (formand) tlf. 40 17 70 48
Johan Helms (næstformand)
Lene Kofod Andreasen
Hans Peder Hansen
Michael Bak
Suppleant: Olaf Kluge

Officielle links og dokumenter

Vedtægter
Skolens vedtægter: Vedtægter2007

Indholdsplan
Indholdsplan: Indholdsplan 2020/21

Kursusplan
Se vores ku her: Kursusplan 2020/21

Efter Skanderup
Under henvisning til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov af 18.5.2005) og for at kunne se nøgletal for vore tidligere elevers videre gang gennem uddannelsessystemet, skal vi henvise til følgende: Overgang til uddannelseKarakterfordelingKaraktergennemsnit

Selvevaluering
Hvert andet år evaluerer vi vores dagligdag i forhold til vores værdigrundlag.
I 2018 valgte vi at forholde os til en enkelt linje fra værdigrundlaget der nævner; “Den lige værdighed og gensidige respekt mellem mennesker”.
Vi ville med andre kigge på om og hvordan vi lever op til værdien om ligeværd og gensidig respekt.
Se vores seneste selvevaluering her: Selvevaluering 2018

Næste selvevaluering foretages i slutningen af skoleåret 19/20 og vil have kontakt-læreren som fokus.

Evaluering af skoleåret 18/19
Årgang 18/19 har evalueret deres udbytte af skoleåret. I evalueringen har der været et særligt fokus på grenfagene, fritidslivet og den faglige undervisning.
Se evalueringen her: Evaluering af skoleåret 18/19

Undervisningsmiljøvurdering
Hvert tredje år evaluerer vi skolens undervisningsmiljø.
Vi har i skoleåret 19/20 valgt at vente med evalueringen til vores igangværende byggeri er færdigt.
Vi forventer at foretage den næste evaluering af undervisningsmiljøet marts 2020.
Se vores seneste undervisningsmiljøvurdering her: Undervisningsmiljøvurdering 16/17

Politik om sociale klausuler
Kan hentes her: Politik sociale klausuler

Antimobbestrategi
Hele vores hverdag bygger på, at vi som en selvfølge har en fri og ligeværdig omgangsform. Man skal i alle hverdagens rum være en god kammerat.
Vi har i foråret 2020 udarbejdet en ny antimobbestrategi. Denne er udarbejdet i samarbejde mellem et lærerudvalg og elevrådet.

Persondata
Skolens oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger
Persondatapolitik for Skanderup Efterskole

Inklusion på Skanderup Efterskole
Læs om vores inklusionsbeskrivelse her.
Eksempel på inklusionsplan.

Kontakt Skanderup Efterskole

Vil du vide mere om Skanderup Efterskole så tag  kontakt på


eller mail

Du kan ikke melde dig ind på skolen før du har været på besøg. Så start med at booke et besøg på skolen.

BOOK ET BESØG