Om at være forældre til en efterskoleelev

Her på siden kan du læse om hvad du kan vente dig af tiden som efterskoleforælder.
Længere nede på siden har vi også samlet information om økonomi og elevstøtte.

Forældresamarbejde

Vi glæder os til et godt samarbejde med jer forældre om at skabe en fantastisk efterskoleoplevelse for jeres unge mennesker.

Kommunikation
Som efterskoleforældre skal man vende sig til ikke at være helt så tæt på informationerne, som man måske har været vant til. Nogle unge er meget sparsommelige med nyhedsservicen hjemtil. Derfor er alle Skanderupforældre også inviteret indenfor på skolens intranet; Viggo. Her kan I holde jer godt orienterede om, hvad der sker på Skanderup Efterskole.

På vores Facebookside lægger vi ofte små glimt ud. Vi er også aktive på en række andre sociale medier som fx. Instagram og Snapchat. Derudover bliver vores Youtubekanal løbende opdateret med nyt fra Skanderuplivet.

Arrangementer
Vi byder med jævne mellemrum ind til en række mindre forældrearrangementer. Det kan være indbydelse til fredagsfællessang eller uropførelsen af en elevs debut som teaterinstruktør.

I løbet af året er der også nogle lidt større forældrearrangementer med mad, kaffe, underholdning, sang og masser af efterskolesnak. Disse større arrangementer står alle sammen i årskalenderen, som I kan finde inde på vores intranet Viggo.

Samtaler
1-2 gange om året er der mulighed for at komme til skole-hjem-samtaler med jeres kontaktlærer. Første samtale ligger i oktober og handler blandt andet om, hvordan skolestarten er gået for jeres unge menneske. Ved denne samtale laver vi en foreløbig prøvetilmelding til afgangsprøverne og får samtidig snakket om hvilke ungdomsuddannelser der er i uddannelsesplanen.

En eventuel anden samtale ligger i februar og handler om evt. opfølgning på det faglige og i høj grad om at få færdiggjort ansøgningerne til ungdomsuddannelserne. Læs evt mere om uddannelsesvejledningen.

Forældreråd
Skolen opfordrer forældrene til at nedsætte et forældreråd uden for skolens regi, som bl.a. kan være med, hvis de unge holder elevfester udenfor skolens område. Således at alt kan foregå trygt og godt.

 

Skolepenge og elevstøtte

All inclusive
Hos os er skolepengene ”all inclusive”, dvs. der kommer ingen ekstra regning til skoletrøje, rejser og materialer, dog køber alle en højskolesangbog af skolen (trækkes af depositum).

Alle elever modtager elevstøtte fra staten. Skolen udleverer ansøgningsskemaet.

Skolepengene og egenbetalingen af opholdet kan du beregne her:

Depositum og indmeldelsesgebyr

Ved indmeldelsen betales tilmeldingsgebyr på 1.500 kr.

I august året før skolestart betales depositum på 4.000 kr.
Efter skoleårets gennemførelse tilbagebetales depositummet.

Hvis I kommer på venteliste opkræves ikke tilmeldingsgebyr eller depositum, men et administrationsgebyr på 250,-.

Individuel elevstøtte
I har mulighed for at søge om individuel elevstøtte, hvis særlige forhold gør sig gældende. Tildeling af støtten er baseret på en konkret, individuel vurdering, fx:

  • Hvis familien har mere end 1 barn på efterskole i samme skoleår.
  • Hvis man er eneforsørger med særlige forhold, og med en indkomst der giver maksimum støtte, og der ikke er anden supplerende støtte fra elevens hjemkommune.
  • Hvis man er elev fra udlandet, fx Skandinavien eller Sydslesvig.
  • Hvis man får væsentlige ændrede indkomstforhold i forhold til beregningsåret, bevilges ekstra støtte i forhold til den nye økonomiske situation.
  • Hvis den ene forældre kommer på dagpenge/kontanthjælp forud for skolestart, eller i løbet skoleåret. Støtten bevilges efter skøn, og uddeles til gennemførte uger.

Kontakt evt. skolens kontor, hvis I ønsker at høre mere om jeres muligheder for at få tildelt individuel støtte.
Ansøgningsskema kan hentes her.

Øvrige støttemuligheder:
Elever der bor i Sønderjylland har mulighed for at søge støtte gennem Sønderjysk Skoleforening.

Praktiske oplysninger

Flextrafik – Lunderskov-Skanderup
Køres som tilkaldetaxi. Bestilling af kørsel skal ske på tlf. 76 608 608 senest 2 timer før ønsket påstigning.

Forældrefolder
I forældrefolderen kan I finde yderligere oplysninger om stort og småt.

Download forældrefolderHent forældrefolderen her.

Man sender et barn –
og får et ungt menneske retur...

Bente og Marco Voorma - Forældre på årg. 17/18, 18/19 og 21/22

Kontakt Skanderup Efterskole

Vil du vide mere om Skanderup Efterskole så tag  kontakt på


eller mail

Du kan ikke melde dig ind på skolen før du har været på besøg. Så start med at booke et besøg på skolen.

BOOK ET BESØG