Vejledning

Vi vil være verdens bedste overgang til ungdomsuddannelserne!

Fremtidens planer

Som udgangspunkt mener vi, at elevens planer for fremtiden er noget, der skal snakkes om derhjemme.

Derfor har forældrene også en del af ansvaret for, at eleverne kommer det rette sted hen efter endt skoleår hos os.

Vi vil som vejledere til enhver tid være behjælpelige med rådgivning og hjælp og som forældre er man altid velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale om hvilke muligheder eleven har.

På Skanderup Efterskole har vi 3 vejledere, der i samarbejde med K-lærere, forældre og andre relevante personer vejleder eleverne:

Frands Lomholt: fl@skanderupefterskole.dk

Matilde Bendix Peitersen: mp@skanderupefterskole.dk

Tina Kyd Jacobsen: tk@skanderupefterskole.dk

Mød Danmarks flotteste vejledere:

Frands Lomholt

Lærer
Kunst & Grafisk design, matematik, valgfag, uddannelsesvejleder

Matilde Bendix Peitersen

Skolemor
Tysk, valgfag og uddannelsesvejleder

Tina Kyd

Lærer
Medie & Kommunikation, matematik, valgfag, og uddannelsesvejleder

Vejledning – formål

Den enkelte elev skal sikres et godt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om videre uddannelse og erhverv.

At vejlede på en efterskole har visse fordele, nemlig at eleven ser vejlederen i hverdagen, at eleverne kender vejlederen fra andre situationer end vejledningen og endelig, at vejlederen har en tæt kontakt med skolens øvrige lærere. Dette fører til, at vejlederen har et godt udgangspunkt til at rådgive og vejlede eleverne om deres fremtidige valg. Samarbejdet giver også mulighed for at skabe tillid således, at der er rum til at rådgive og at give og modtage den nødvendige vejledning. Undervejs i vejledningen bør eventuelt oversete og uformelle kompetencer gerne dukke op.

Kort fortalt:
For at vejledningen kan blive bedst mulig er det vigtigt for os, at:

 • Vejledningen er en del af hverdagen
 • Vejlederen er en del af hverdagen på skolen
 • Eleverne kender vejlederen
 • Vejlederen kender eleven
 • Vejlederen har en god kontakt med forældrene via hjemmeside og samtaler
 • Vejlederen har en hurtig og daglig kontakt med faglærerne og kontaktlæreren.

Formålet med vejledningen er blandt andet:

 • at sikre, at eleverne træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger eleven har, og at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse.
 • at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse og hvilke krav der stilles til den enkelte elev.
 • at ingen bliver ladt tilbage når skoleåret er omme.

Årsplan for vejledning

2018/19

August
Karakterblad afleveres ved skolestart på kontoret.

September
Vejledere og årsplan for vejledning præsenteres for eleverne.

Introduktion til frivillig brobygning.

Oktober
Uddannelsessystemet gennemgås for eleverne.

Introduktion til Obligatorisk Selvvalgt Opgave.

K-lærerne afholder forældresamtaler. Her snakkes bl.a. om elevernes uddannelsesønsker og foreløbige parathed.

November
Elever udfylder uddannelsesplan på optagelse.dk.

Uge 46: Terminsprøver

Uge 47: Frivillig brobygning

Uge 48: Vejleder-aften tirsdag d. 27. november kl 19.30-21.30.

Vejledersamtaler.

Ungdomsuddannelserne begynder på deres åbent hus arrangementer – hold øje med dagspressen i dit område.

December
Vejledersamtaler.
Uge 50: Senest onsdag i uge 50 skal k-lærer og faglærere have lavet UPV. Elever der ikke er vurderet udd. parate får besked inden juleferien.

Uge 50: Opsamling på lærermøde om elever der er vurderet ikke uddannelsesparate.
Information til elever og forældre om procedure for tilmelding til ungdomsuddannelserne.

Januar
Primo januar: www.optagelse.dk åbner. Eleverne skal sammen med forældrene vælge uddannelsesønsker.

Elever informeres om tilmelding på optagelse.dk. Primo januar ligger prioriteterne klar til eleverne på optagelse.dk. så de kan begynde at vælge ungdomsuddannelser.

Inden uddannelsesvurderingen foretages af skolen, skal elev og forældre under fanen ‘Parathedsvurdering’ i Optagelse.dk sikre sig, at elevens foreløbige tilkendegivelse af uddannelsesvalg er foretaget.

Februar
Senest 1. marts: Skal uddannelsesplanen på optagelse.dk være udfyldt, studieportfolio være vedhæftet og underskrevet af forældre og elev. Har man problemer med signering kontaktes vejlederen.

Maj
Evaluering af vejledningen med eleverne.

Juni
Primo juni: 2. UPV
Ultimo juni: Efterskolen sender prøvekarakterer til optagelse.dk for elever der har søgt EUD

Vejledning – brobygning

Brobygning til ungdomsuddannelserne i skoleåret 2018-19 på Skanderup Efterskole.

Brobygningen er obligatorisk og foregår i et samarbejde med erhvervsuddannelserne Hansenberg og IBC i Kolding, SOSU-Syd i Aabenraa samt eksterne virksomheder i nærområdet.

Brobygningen tilrettelægges som et projektforløb, hvor også arbejdet med den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) inddrages. I projektforløbet – som vi kalder “IDÈFABRIKKEN” – lægges der vægt på samarbejde, gruppeprocesser, handlekompetencer og idégenerering samt præsentation.
Forløbet indeholder også afklarende opgaver omkring fremtidig uddannelsesvalg.

Elever der ønsker at brobygge til stx får mulighed for dette den 19. november 2018. Brobygning til stx er individuelt og aftales elev og vejleder imellem.

Vejledning– nice to know

Samtaler
Alle elever har minimum 2 samtaler i løbet af et skoleår.

Uddannelsesplan
Inden 1. marts skal alle elever udarbejde deres Uddannelsesplan i et samarbejde med deres forældre og vejleder.

 • Af planen fremgår det blandt andet, hvilke mål eleven har sat sig vedrørende eventuel skole gang i 10. Klasse, på en efterfølgende ungdomsuddannelse eller anden aktivitet. – Denne plan skal indsendes sammen med tilmeldingsskemaet, når eleven søger ind på en ung domsuddannelse eller fortsætter i en anden skole/efterskole.
 • Denne plan er adgangsgivende til de gymnasiale uddannelser, og vi skal som afgivende skole vurdere, om eleven er uddannelsesparat.
 • Vejlederne er behjælpelige med at få afsendt den fælles tilmelding hvori uddannelsesplanen indgår.

Mentorordning
En 9. og 10. klasses elev kan få tilknyttet en mentor, hvis man skønner at eleven har brug for støtte til hans/hendes personlige eller faglige udvikling i forbindelse med starten på en ungdomsuddannelse.

Jf. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse, erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv § 5.

Parathedsvurdering
Skolen skal foretage en parathedsvurdering af den enkelte elev. Se på www.ug.dk.

Mere information om ungdomsuddannelserne: Uddannelsesguiden

Der er intet der er rigtigt og forkert – vi laver noget forskelligt hver gang

Andrea -

Kontakt Skanderup Efterskole

Vil du vide mere om Skanderup Efterskole så tag  kontakt på


eller mail

Du kan ikke melde dig ind på skolen før du har været på besøg. Så start med at booke et besøg på skolen.

BOOK ET BESØG