Vejledning

Vi vil være verdens bedste overgang til ungdomsuddannelserne!

Fremtidens planer

På Skanderup Efterskole har vi 3 vejledere, der i samarbejde med kontaktlærere, forældre og andre relevante personer vejleder eleverne.

Som udgangspunkt mener vi, at elevens planer for fremtiden er noget, der skal snakkes om derhjemme og forældrene har derfor et stort ansvar for, at eleverne kommer det rette sted hen efter efterskoleopholdet.

Skolens vejledere er til hver en tid behjælpelige med rådgivning og hjælp og besvarer gerne spørgsmål fra både forældre og elever.

Man er altid velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale.

Skolens vejledere er:

Frands Lomholt: fl@skanderupefterskole.dk 

Matilde Bendix Peitersen: mp@skanderupefterskole.dk 

Tina Kyd Jacobsen: tk@skanderupefterskole.dk

Mød Danmarks flotteste vejledere:

Frands Lomholt

Lærer
Kunst & Grafisk design, matematik, valgfag, uddannelsesvejleder

Matilde Bendix Peitersen

Skolemor
Tysk, valgfag og uddannelsesvejleder

Vejledning – formål

Den enkelte elev skal sikres et godt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om videre uddannelse og erhverv

Vejlederne på Skanderup Efterskole har i dagligdagen en tæt kontakt med elever og skolens øvrige personale; en kontakt der skaber tillid og rum til at give og modtage den nødvendige vejledning.

Kort fortalt:
For at vejledningen kan blive bedst mulig er det vigtigt for os at:

  • vejledningen er en naturlig del af hverdagen
  • elev og vejleder kender hinanden
  • vejlederen har en god kontakt med forældrene via hjemmeside, Viggo og samtaler
  • vejlederen har tæt kontakt med faglærere og kontaktlærer
  • der i vejledningen tages hensyn til både formelle og uformelle kompetencer

Formålet med vejledningen er blandt andet:

  • at medvirke til at eleven træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i den enkeltes forudsætninger
  • at give eleven viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder der tilbydes efter 9. og 10. klasse
  • oplyse om hvilke krav der stilles til den enkelte elev for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • at ingen bliver ladt tilbage når skoleåret er omme.

Årsplan for vejledning

21/22

August
Karakterblad afleveres ved skolestart på kontoret.
Introduktion til brobygning.

September
Vejledere og årsplan for vejledning præsenteres for eleverne.
Uddannelsessystemet gennemgås for eleverne.
Valg af brobygning.
Gruppevejledning (27/9).

Oktober
Vejledereftermiddag- og aften (28/10).

November
Uge 44: Terminsprøver.
Uge 47: Brobygning.
Individuelle samtaler med vejleder.
K-lærerne afholder forældresamtaler. Her snakkes bl.a. om elevernes uddannelsesønsker og foreløbige parathed (29/11).

Eleverne påbegynder studievalgsportfolio

Ungdomsuddannelserne begynder på deres åbent hus arrangementer – hold øje med skolernes hjemmesider og dagspressen i dit område.

December
Vejledersamtaler.
Elever der ikke er vurderet udd. parate får besked inden juleferien.
Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO).
1. uddannelsesparathedsvurdering.

Januar
Elever informeres om tilmelding på optagelse.dk.
Optagelse.dk åbner for valg af ungdomsuddannelse (se brev fra vejledere om procedure).

Åbent Hus-arrangementer - hold øje med skolernes hjemmesider!

Februar
Senest 1. marts: Skal uddannelsesplanen på optagelse.dk være udfyldt, studievalgsportfolio være vedhæftet og uddannelsesplanen være underskrevet af forældre og elev. Har man problemer med signering kontaktes vejlederen.

Maj
Evaluering af vejledningen med eleverne.

Juni
Primo juni: 2. uddannelsesparathedsvurdering.

Vejledning – brobygning

Brobygning til ungdomsuddannelserne på Skanderup Efterskole.

Brobygningen er obligatorisk i 10. klasse og foregår i et samarbejde med erhvervsuddannelserne Hansenberg, Munkensdam, Kolding Gymnasium og IBC i Kolding samt SOSU-Syd i Aabenraa.

For nogle 9. klasses elever kan det give god mening også at komme i brobygning, hvis man ikke er helt afklaret om sit uddannelsesvalg eller ikke er uddannelsesparat.

Vejledning– nice to know

Samtaler
Alle elever har minimum 2 samtaler i løbet af et skoleår.

Mentorordning
En 9. og 10. klasses elev kan få tilknyttet en mentor, hvis man skønner at eleven har brug for støtte til hans/hendes personlige eller faglige udvikling i forbindelse med starten på en ungdomsuddannelse.

Mere information

Mere information om parathedsvurdering og information om ungdomsuddannelserne, optagelseskrav mv.:  www.ug.dk

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/skanderupefterskole.dk/public_html/wp-content/themes/mindthemedia-base-template-wp/includes/sektions/citatsektion.php on line 11

Kontakt Skanderup Efterskole

Vil du vide mere om Skanderup Efterskole så tag  kontakt på


eller mail

Du kan ikke melde dig ind på skolen før du har været på besøg. Så start med at booke et besøg på skolen.

BOOK ET BESØG