Inklusion

Når vi på Skanderup Efterskole taler om inklusion, mener vi ordet i dets bredeste forstand.

Det at være inkluderende vil for os sige, at vi vil skabe plads til mangfoldighed og til elever med forskellig baggrund og behov, fordi vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling.

Det er simpelthen et succeskriterium for os, at alle elever får udbytte af undervisningen og deltager i fællesskabet, så alle elever får et udbytterigt år – både fagligt og socialt.

Det er vores holdning at arbejde med eleverne i den sammenhæng de optræder i. Vi opererer derfor ikke med særlige hjælpeklasser, men søger løbende integrationen. Dette arbejde varetages løbende af den lærer som har ansvaret for inklusionseleverne. Dog tilbyder vi forløb med niveaudelt undervisning i fagene tysk, engelsk og matematik.

En skriftlig plan
Inklusionstiltaget beskrives i en skriftlig plan, som skal evalueres løbende hen over året.

I denne plan beskrives de tiltag og pædagogiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for gennemførelsen af indsatsen.

Der udarbejdes individuelle aftaler mellem skolen, eleven og forældrene, som indeholder målsætningen for inklusionen, beskrivelse af inklusionstilbuddet/den særlige støtte samt en plan for evaluering.

Hvilken hjælp kan vi tilbyde?
Lektiehjælp tilbydes alle hverdage efter aftensmaden. Derudover kan der aftales individuel lektiehjælp/støtte med læsevejlederen.

Læsevejlederen tilbyder hjælp med valg af IT-baserede hjælpemidler, herunder også undervisning i brugen af disse. Skolen kan i særlige tilfælde tilbyde at eleven kan låne en iPad med læse/skrive understøttende apps til brug i undervisningen.

Der kan aftales hjælp til strukturering af elevens arbejde i fagene.

Der kan aftales samtaler med en af skolens trivselslærere.

Der arbejdes i nogle fag og perioder med niveaudelt undervisning, hvor der tages hensyn til holdstørrelse og ekstra undervisere.

Kontakt Skanderup Efterskole

Vil du vide mere om Skanderup Efterskole så tag  kontakt på


eller mail

Du kan ikke melde dig ind på skolen før du har været på besøg. Så start med at booke et besøg på skolen.

BOOK ET BESØG