Skanderup Efterskoles værdier

I skolens vedtægter står vores værdigrundlag beskrevet som følger:

Skanderup Efterskole bygger på Grundtvigs menneskesyn.
Vi opbygger et forpligtende fællesskab med vægt på respekt og ansvar for medmennesket.

I samarbejde med eleven søger vi at udvikle den enkeltes evner og kunnen – for derved at styrke personligt selvværd og livsduelighed.

Vi prioriterer udvikling og mobilitet, så vi med skolens traditionelle ståsted som udgangspunkt til stadighed kan honorere tidens krav.

Nøgleord til beskrivelse af det vi forstår ved Grundtvigs menneskesyn:

  • Den lige værdighed og gensidige respekt mellem mennesker.
  • Opdragelse til demokrati, frihed og ansvar
  • Næstekærlighed og tillid
  • Tryghed, trivsel og livsglæde

Uanset hvem man snakker med har man altid noget at snakke om

William - 20/21

Grundlæggende regler

Skanderup Efterskole er ikke en skole med mange regler.
Men ligesom man i en familie har nogle leveregler, har vi også på efterskolen nogle få enkle grundregler og grundlæggende forventninger til vores elever.

  • Vi forventer en almindelig god opførsel og positiv indstilling til efterskolen og aktiv indsats i undervisningen.
  • Vi forventer, at du er en god kammerat, der viser hensyn til dine kammerater og de voksne på Skanderup Efterskole.
  • Alkohol og euforiserende stoffer er bandlyst på efterskolen.
  • Der er mødepligt til undervisning, måltider og arrangementer.
  • Skolen er for ikke-rygere.

Overholdelse af disse regler er en forudsætning for dit ophold på efterskolen.

Til gengæld lover vi at gøre alt hvad der er muligt for, sammen med dig, at forme et af de mest betydningsfulde år i dit liv!

Hvad er et menneske uden de andre?

Kontakt Skanderup Efterskole

Vil du vide mere om Skanderup Efterskole så tag  kontakt på


eller mail

Du kan ikke melde dig ind på skolen før du har været på besøg. Så start med at booke et besøg på skolen.

BOOK ET BESØG